Skip to main content

Stuur email : fightforsight@lions.nl

GEEF KINDEREN WEER ZICHT

DAGEN ONDERWEG NAAR OOGKAMP

KINDEREN LEREN LEZEN

DANKZIJ UW HULP

IN DE VROEGE OCHTEND IN DE RIJ

VOOR EEN STAAROPERATIE

NA DE STAAROPERATIE

HEBBEN MENSEN WEER ZICHT

DONEER EN GEEF MENSEN WEER ZICHT

Een succesvolle stichting van Lionsclubs in Nederland!


Al 55 jaar dragen Lionsclubs bij aan het voorkomen van onnodige blindheid in ontwikkelingslanden. Vele honderden projecten hebben wij in samenwerking met Lionsclubs succesvol kunnen uitvoeren. Dit dankzij fundraise activiteiten die lokaal worden georganiseerd waarbij de opbrengst voor 99% naar het doel gaat.

Het bestuur van de stichting bestaat uit bevlogen Lions die zich belangenloos inzetten voor het kerndoel “ZICHT”.

Hiernaast zijn er verschillende medische adviseurs die eveneens belangeloos de stichting deskundig adviseren in de beoordeling en uitvoering van projecten. Fight for Sight heeft een ANBI status en werkt nauw samen met Wilde Ganzen waarmee zij al meer dan 30 jaar een intensieve relatie heeft.

Lions kerndoel is ZICHT

90% van alle 36 miljoen blinden leven in een ontwikkelingsland!


De impact van oogzorg in ontwikkelingslanden is groot.

Op een totale bevolking in de wereld van 7,3 miljard mensen zijn er naar schatting 36 miljoen blinden en 217 miljoen slechtzienden. Van deze 253 miljoen mensen met een visuele beperking leeft 90% in landen met lage- en middeninkomens.

Het klopt dat blindheid en slechtziendheid geen dodelijke aandoeningen zijn, maar het is wel een ernstige handicap. De patiënt wordt arbeidsongeschikt, verliest inkomen, het gezin wordt armer, schoolgeld kan niet meer betaald worden, kinderen moeten jong gaan werken, vaak moet een kind de ouder of grootouder permanent helpen en kan daardoor niet naar school.

Ook de maatschappij heeft er last van: verlies van inkomen betekent minder belastinginkomsten, vaak is steun door de overheid nodig, het leidt tot verminderde consumptie en een lagere opleiding van de kinderen.

Vision Atlas - The International Agency for the Prevention of Blindness (iapb.org)


Actief sinds 1993 - Hulp voor de allerarmsten


Fight for Sight en Wilde Ganzen werken al sinds 1993 eendrachtig samen om wereldwijd blindheid en slechtziendheid te bestrijden. De belangrijkste doelstellingen zijn:

Financieren van oogoperaties, inclusief implantlenzen en oogheelkundig instrumentarium
Voorzien in low-vision hulpmiddelen, met name bij kinderen, zoals bijvoorbeeld 'n loep of leesplankje
Ondersteuning van oogheelkundige opleiding en training van plaatselijke gezondheidswerkers

Ondersteuning van outreach programma's, waarbij patiënten in afgelegen gebieden geholpen kunnen worden

Ondersteuning aan schoolscreeningprogramma’s en zo nodig het verstrekken van brillen
Uitvoeren van programma's voor maatschappelijke integratie van visueel gehandicapten

55
aantal jaren actief

97.666
aantal staaroperaties

22
aantal landen actief

 € 249.175
omvang jaarlijkse hulp

Succesvol fundraise project van Lionsclub!

Draag bij aan het wereldwijde Lionsdoel ZICHT