Stuur email : fightforsight@lions.nl

Lions laten handen wapperen


Lionsclub den Helder heeft een alternatieve nieuwjaarsreceptie gehouden. Tussen toespraken, drankjes en hapjes door werd het vreemde- en oude geld gesorteerd.

De traditionele nieuwjaarsreceptie van LionsClub den Helder was dit jaar op een andere leest geschoeid. Vorig jaar heeft de club een geldinzamelzuil geplaatst bij AH Boonstra. De verzamelde jaaropbrengst moest nog worden gesorteerd en verzendklaar worden gemaakt. Het nuttige werd met het aangename gecombineerd. Een fantastisch begin van het nieuwe kalenderjaar. De eerste bijeenkomst meteen aan de slag voor het goede doel van oogzorg aan minderbedeelden in het buitenland. Zo kan een receptie zich ontwikkelen tot een stukje Fight for Sight. De dames lieten zich ook niet onbetuigd: zij telden de ingezamelde DE punten ten behoeve van koffie voor de voedselbank. Volgens  President Verhoeks is een nieuwe traditie geboren.

Word donateur of geef eenmalig

Maak het verschil in het leven van mensen


Over Ons


Fight for Sight werkt sinds 1993 samen met Wilde Ganzen. Elke euro wordt door Wilde Ganzen vermeerderd met 50%. Bij de financiële verantwoording wordt afgelegd binnen de jaarrekening van Fight for Sight.

Copyright 2022 by Fight for Sight - The Netherlands | All rights reserved

webcreation: Free Design