Stuur email : fightforsight@lions.nl

Melvin Jones Award voor dr. Karin van Dijk


Terechte blijk van waardering van de Gouverneursraad namens alle Lions voor een zeer gedreven vrouw, weliswaar zelf geen Lion maar onze We Serve- opdracht zeer toegewijd!

Fight for Sight (FfS) , voorheen bekend als Lions Werkgroep Blinden initieert en faciliteert projecten ter bestrijding van slechtziendheid en blindheid in de Derde Wereld.

Voor FfS is de inbreng van adviseurs zeer belangrijk. De stichting heeft 3 eigen adviseurs, deze overleggen regelmatig met het Bestuur van FfS, zij kennen de projecten goed en zijn vaak al ter plaatse geweest voordat er een hulpvraag komt.

Bij de vergadering van FfS op 1-11-2017 werd door DG en portefeuillehouder Ineke Sleutel een Melvin Jones Award uitgereikt aan dr. Karin van Dijk, een van onze drie adviseurs voor haar zeer grote inzet sinds 2010 voor FfS.

Dr. Karin van Dijk is opgeleid en gepromoveerd in de gezondheidsleer, met name in low vision zorg, de visuele revalidatie van slechtzienden en blinden.

Zij initieert, controleert en begeleidt al ruim 30 jaar ter plaatse projecten in de Derde Wereld.

Ook is zij bij alle vergaderingen van FfS aanwezig en geeft zij daarin, met de andere adviseurs mede- bepalende adviezen.

Een eer en een terechte blijk van waardering van de Gouverneursraad voor een zeer gedreven vrouw, zelf geen Lion maar onze We Serve- opdracht zeer toegewijd!

Word donateur of geef eenmalig

Maak het verschil in het leven van mensen


Over Ons


Fight for Sight werkt sinds 1993 samen met Wilde Ganzen. Elke euro wordt door Wilde Ganzen vermeerderd met 50%. Bij de financiële verantwoording wordt afgelegd binnen de jaarrekening van Fight for Sight.

Copyright 2022 by Fight for Sight - The Netherlands | All rights reserved

webcreation: Free Design