Skip to main content

Stuur email : fightforsight@lions.nl

Wilde Ganzen raakt Lions tijdens Nationale Conventie


Directeur Wilde Ganzen, mevrouw T. Huizinga, wist met haar toespraak tijdens de Nationale Conventie in Rotterdam haar toehoorders te raken.

We Serve!
Spontaan is mevrouw Huizinga ingegaan op het verzoek om tijdens de conventie het werk van de Lions Werkgroep Blinden en de samenwerking met Wilde Ganzen te belichten.
Enkele citaten uit haar toespraak:
- ‘We serve’; het is al bijna 100 jaar het internationale motto van u, Lions.
- ‘We serve’; staat voor het zoeken naar oplossingen van problemen in de wereld.

U heeft het zeer waarschijnlijk al zo vaak gehoord en gelezen, dat het bijna gewoon geworden is. Maar dat is het zeker niet. Slechtziendheid heeft een enorme impact op het leven van mensen in armoede. Dagelijkse dingen zoals naar school gaan en het voorzien in een levensonderhoud worden praktisch onmogelijk. Samen werken we eraan om de meest kansarmen kansen te bieden en ze een perspectief te geven in hun leven. Het licht gaat uit, het wordt donker in de zaal.

Schrik niet!
Met het doven van het licht willen we u laten meemaken wat miljoenen slechtzienden ervaren. Stelt u zich eens voor dat u nu een kopje koffie moet gaan halen … Zonder hulp zal dat, figuurlijk en letterlijk, een halsbrekende toer worden. Juma, een boer uit Benin in West-Afrika. Door de staar is zijn zicht enorm snel verslechterd. Hij kon niet langer zijn land bewerken en voor zijn gezin zorgen. Om geen honger te lijden moest zijn zoon thuis blijven van school om het werk van zijn vader over te nemen. Diezelfde zoon heeft uren gefietst met zijn vader achterop op weg naar een betere toekomst. In een tijdelijk oogkamp heeft Dr. Potter met een oogoperatie van 30 euro niet alleen het leven van Juma maar ook van zoon definitief veranderd.

Wij danken mevrouw Huizinga en Wilde Ganzen voor de prachtige samenwerking.

Word donateur of geef eenmalig

Maak het verschil in het leven van mensen