• Open de ogen van blinden

  Maak verschil in het leven van mensen

 • Open de ogen van blinden

  Maak verschil in het leven van mensen

 • Open de ogen van blinden

  Maak verschil in het leven van mensen

 • Open de ogen van blinden

  Maak Verschil In Het Leven Van Mensen

 • Open de ogen van blinden

  Maak Verschil In Het Leven Van Mensen

 • ANTI-COVID19 HULPGOEDEREN AAN 14 PROJECTEN VERSTREKT

  SOLIDARITEIT IN MOEILIJKE TIJDEN

Introductie Fight for Sight

Bericht per 11-09-2021

Verslagen hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Adriaan van Liempt.

Als bestuur zijn wij geschokt door het plotselinge heengaan van een goede Lionsvriend die vanaf 2016 bestuurslid en penningmeester is geweest van de Stichting Fight for Sight.

Wij leven erg mee met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie omdat hij zo plotseling uit het leven is gerukt. Met veel dankbaarheid kijken wij terug op zijn altijd enthousiaste en gedreven inzet voor onze stichting. Wij gaan Adriaan missen!

Bestuur en adviseurs Fight for Sight

 

 

 

Fight for Sight The Netherlands is een stichting van Lions International MD 110 Nederland. Een Engelse naam vanwege de contacten met vooral Engelstalige ontwikkelingslanden.

Fight for Sight en Wilde Ganzen werken samen aan de strijd tegen onnodige blindheid.

Alle inkomsten uit acties en van donaties worden door Wilde Ganzen beloond met een premie van 50%.

Rekeningnummer NL 43 ABNA 0439 2213 15

 


Waarom Fight for Sight?

De impact van oogzorg

door Hans Limburg, medisch adviseur stichting FfS

 

Waarom is het zo belangrijk om oogzorg in landen met lage inkomens te steunen? Niemand overlijdt toch aan blindheid of slechtziendheid. Zou je niet veel beter geld kunnen besteden aan ernstige aandoeningen waar mensen wel aan overlijden?

Het klopt dat blindheid en slechtziendheid geen dodelijke aandoeningen zijn, maar het is wel een ernstige handicap. De patiënt wordt arbeidsongeschikt, verliest inkomen, het gezin wordt armer, schoolgeld kan niet meer betaald worden, kinderen moeten jong gaan werken, vaak moet een kind de ouder of grootouder permanent helpen en kan daardoor niet naar school. Ook de maatschappij heeft er last van: verlies van inkomen betekent minder belastinginkomsten, vaak is steun door de overheid nodig, het leidt tot verminderde consumptie en een lagere opleiding van de kinderen.

Op een totale bevolking in de wereld van 7,3 miljard mensen zijn er naar schatting 36 miljoen blinden en 217 miljoen slechtzienden. Van deze 253 miljoen mensen met een visuele beperking leeft 90% in landen met lage- en middeninkomens. De reden is dat goede oogzorg daar onbereikbaar is doordat niet bestaat, of schaars en duur is. Daarnaast hebben 1,1 miljard mensen problemen met dichtbij zien omdat ze geen bril hebben.[1]

 Lees hier verder

[1]http://atlas.iapb.org/global-burden-vision-impairment/


Actief sinds 1993 - Hulp voor de allerarmsten

Fight for Sight en Wilde Ganzen werken al sinds 1993 eendrachtig samen om wereldwijd blindheid en slechtziendheid te bestrijden. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 

 

 

 


Financieren van oogoperaties, inclusief implantlenzen en oogheelkundig instrumentarium

Voorzien in low-vision hulpmiddelen, met name bij kinderen, zoals bijvoorbeeld 'n loep of leesplankje

Ondersteuning van oogheelkundige opleiding en training van plaatselijke gezondheidswerkers

Ondersteuning van outreach programma's, waarbij patiënten in afgelegen gebieden geholpen kunnen worden

Ondersteuning aan schoolscreeningprogramma’s en zo nodig het verstrekken van brillen

Uitvoeren van programma's voor maatschappelijke integratie van visueel gehandicapten

0
aantal jaren actief
0
aantal staaroperaties
0
aantal landen actief
0
omvang jaarlijkse hulp in €

Bestuur en adviseurs

Word donateur of geef eenmalig

Maak het verschil in het leven van mensen

BEKIJK ONZE PROJECTEN