Huidige actie's

Oud_en_Vreemd_geld_Actie_detail.jpg

Oud en vreemd geld-actie

Doe mee en help het grootste en het sinds 1928 gevoerde LIONS doel blindheidsbestrijding aan de 100 duizend Euro per jaar!
Totaalbedrag : € 525.000
Jampot_Actie_overzicht_thumbnails.jpg

Jampot actie

De Lions Werkgroep Blinden is afhankelijk van de bijdragen van Lions en Lionsclubs. Blindheidsbestrijding is de grootste humanitaire taak van Lions wereldwijd. De werkgroep heeft een unieke samenwerking met Wilde Ganzen. Elke euro wordt met 50% vermeerderd.
Totaalbedrag : € 20 van u + € 10 van Wilde Ganzen

Wat zijn de belangrijkste spelregels?

Alle publiciteitsuitingen in het kader van de actie dragen naam en beeldmerk van Fight for Sight en Wilde Ganzen. Het logo van Wilde Ganzen is te downloaden bij Publicaties.

De actiegelden lopen via rekening nummer NL43 ABNA 0439 2213 15 t.n.v. Lions Werkgroep Blinden onder vermelding van het actienummer.

Na beëindiging van de actie stuurt u een kort verslagje van de uitgevoerde fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten.