Fight for Sight

Fight for Sight werkt sinds 1993 samen met Wilde Ganzen. Elke euro wordt door Wilde Ganzen vermeerderd met 50%. De financiële verantwoording wordt afgelegd binnen de jaarrekening van Fight for Sight.

 

Historie van Fight for Sight, voorheen de Lions Werkgroep Blinden.

door Dr. Gerard Smith, oogzorgveteraan bij de Stichting en thans medisch adviseur

 

De “Lions werkgroep blinden” werd in oktober 1969 opgericht door districtsgouverneur Jhr. dr. Willem Quarles van Ufford, arts en lid van LC Utrecht host. Hij was een sociaal bewogen mens die vond dat Nederlandse Lions een eigen bijdrage moesten leveren aan de bestrijding van onnodige blindheid.

 

Oogarts Ruud Sampimon werd de eerste voorzitter en als zodanig schreef hij indringende verhalen in elke “Lion”. Een van de eerste acties was het realiseren van een “mobiele oogkliniek” voor Kenia. Hij deed dit met hulp van Sir Michael Wood, oprichter van “Flying Doctors”, Prins Bernhard, en het radioprogramma “moeders wil is wet”, waarbij 60.000 gulden werd opgehaald.  Jan Beenackers van LC Utrecht host had die partijen bij elkaar gebracht en in 1974 werd hij de voorzitter. De volgende grote actie met een bedrag van 100.000 gulden werd door toedoen van LC Leeuwarden een feit. Het doel was om in het onherbergzame westen van Nepal oogzorg op locatie aan te gaan bieden, een ambitieus project waarbij de steun van lokale Lions, het Nepalese blindheidbestrijdings programma en de logistieke steun van de “stichting Oogzorg Himalaya” onontbeerlijk was. De laatste stichting was overigens een initiatief van LC Zuid-Kennemerland. Oogarts Margreet Hogeweg leidde de expedities en werd hiervoor, als eerste niet-Lion, onderscheiden met een Melvin Jones Award. Zij zet zich vervolgens tot op de dag van vandaag in als medisch adviseur van de werkgroep.

 

 

Lees hier verder

Fight for Sight

Vanaf 1969 is er veel expertise verworven in de realisering van efficiënte en effectieve hulpverlening. De weg naar het doel is daardoor zo kort mogelijk.

Actief in kleinschalige projecten

De voortgang en de resultaten van de projecten worden gerapporteerd aan de werkgroep. Ook het aantal oogoperaties, met name staaroperaties wordt geregistreerd. De adviseurs, Margreet Hogeweg en Karin van Dijk bezoeken projecten vanuit hun andere werkzaamheden. Hierdoor zijn er geen extra kosten voor SLWB en SLWB wordt goed geïnformeerd en heeft zicht op de juiste besteding van de gelden.

Gratis

De oogheelkundige hulp, inclusief verblijfskosten, medicijnen en andere benodigdheden, is kosteloos voor de allerarmsten. Bovendien wordt de hulp door middel van oogkampen binnen het bereik van blinden en slechtzienden gebracht.

Voorwaarden Scheppen

Concrete hulp werd en wordt ook geboden door middel van medische apparatuur en andere voorwaardenscheppende materiële voorzieningen. Ook de training en opleiding van lokale hulpverleners krijgt ruime aandacht.

Lions International

Meestal worden de projecten uitgevoerd in samenwerking met de Lions Clubs aldaar. Deze toetsen het project, zien toe op de uitvoering en dragen organisatorisch en financieel voor de helft bij. Door deze samenwerking zijn de kosten minimaal. Dit is uitsluitend mogelijk door het bestaan van een instituut als Lions International en de wereldwijde, belangeloze inzet van talloze Lions.

De Nederlandse Lions in actie

De benodigde gelden worden grotendeels bijeengebracht door de Nederlandse Lions Clubs. Zij weten dat het voor blindheidbestrijding goed werven is. Er komt veel positieve publiciteit bij los, mede omdat de hulp aantoonbaar goed rendeert en de doorgifte vanuit de Stichting Lions Werkgroep Blinden 100% is.

Over Wilde Ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Bestuur en adviseurs

Word donateur of geef eenmalig

Maak het verschil in het leven van mensen

BEKIJK ONZE PROJECTEN