Fight for Sight

Fight for Sight werkt sinds 1993 samen met Wilde Ganzen. Elke euro wordt door Wilde Ganzen vermeerderd met 50%. De financiële verantwoording wordt afgelegd binnen de jaarrekening van Fight for Sight.

 

 

 

Fight for Sight

Vanaf 1969 is er veel expertise verworven in de realisering van efficiënte en effectieve hulpverlening. De weg naar het doel is daardoor zo kort mogelijk.

Actief in kleinschalige projecten

De voortgang en de resultaten van de projecten worden gerapporteerd aan de werkgroep. Ook het aantal oogoperaties, met name staaroperaties wordt geregistreerd. De adviseurs, Margreet Hogeweg en Karin van Dijk bezoeken projecten vanuit hun andere werkzaamheden. Hierdoor zijn er geen extra kosten voor SLWB en SLWB wordt goed geïnformeerd en heeft zicht op de juiste besteding van de gelden.

Gratis

De oogheelkundige hulp, inclusief verblijfskosten, medicijnen en andere benodigdheden, is kosteloos voor de allerarmsten. Bovendien wordt de hulp door middel van oogkampen binnen het bereik van blinden en slechtzienden gebracht.

Voorwaarden Scheppen

Concrete hulp werd en wordt ook geboden door middel van medische apparatuur en andere voorwaardenscheppende materiële voorzieningen. Ook de training en opleiding van lokale hulpverleners krijgt ruime aandacht.

Lions International

Meestal worden de projecten uitgevoerd in samenwerking met de Lions Clubs aldaar. Deze toetsen het project, zien toe op de uitvoering en dragen organisatorisch en financieel voor de helft bij. Door deze samenwerking zijn de kosten minimaal. Dit is uitsluitend mogelijk door het bestaan van een instituut als Lions International en de wereldwijde, belangeloze inzet van talloze Lions.

De Nederlandse Lions in actie

De benodigde gelden worden grotendeels bijeengebracht door de Nederlandse Lions Clubs. Zij weten dat het voor blindheidbestrijding goed werven is. Er komt veel positieve publiciteit bij los, mede omdat de hulp aantoonbaar goed rendeert en de doorgifte vanuit de Stichting Lions Werkgroep Blinden 100% is.

Over Wilde Ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Bestuur en adviseurs

Word donateur of geef eenmalig

Maak het verschil in het leven van mensen

BEKIJK ONZE PROJECTEN